Historiske bilder

Kvile (Jula) ved overtagelsen, august 2017. (Bilde fra salgsprospektet)

Kvile Kafé på 50-tallet. Huset var blålig-hvitt den gangen. Veien gikk like forbi.

Sentrumsbilder

Folldal sentrum ved omleggingen av Folldalskrysset i 1964. På andre siden av veien for Kvile, ligger Folldal sport. Det huset ble revet for noen år siden. (Norrøna flyfoto)

Til venstre i bildet er Thomassen manufaktur. På ene side av butikken var det rutebilstasjon, på andre siden, bensinpumper. Midt i bildet, rett over veien for bensinpumpene, kan vi se det røde huset til Alf Åsen, og kiosken hans like ved veien. I kjelleren hadde han sykkelverksted.

      

Postkortbilde fra sentrumsgata, tatt utenfor Mæhlumkiosken. Det var også kafé på Folldal Handel på 60-tallet, den het «Kokkens grill», i hitterste enden i den røde bygningen midt på bildet. I dag er det Jokerbutikk her, og bygningen har fått et tilbygg i mur. Det lille huset er en «Fantkåk». Huset med valmet tak var postkontoret. Bak det, lå det en forretning, ovenfor der igjen, forretningen til  Jonassen, og deretter Meieriet med høy pipe. De to butikkene vi ser er Brendryen og Tellebonbutikken. Guntvedt er ikke synlig, men den butikken lå der Torvet er i dag. Helt i enden av gata, ser vi Vasskog bakeri med kioskinngang på hjørnet.

På dette bildet ser vi gamle Stai Kafé helt i nedre bildekant. Her var det enkel kinosal før den nye kinoen ble bygd på 30-tallet. Til venstre i bildet, ser vi den blå lagerbygningen til Samvirkelaget, og i den rosa bygningen nedenfor den igjen, var det fryseri. Der kunne folk leide seg fryserom. Under Fryseriet, var det bilverksted. Rett over hustaket på det blå bygget, kan vi skimte det gule Husom Pensjonat, hvor Marit Husom losjerte gjester fra 1933, og hvor alle gjestene skrev seg inn og ut i protokollen med navn, yrkestittel, hvor de er født, hvilket ærend de hadde og hvor de skulle videre. Hun drev pensjonatet helt frem til 1962. Det gule huset inne i skogen, er «Verket skole» som ble bygd i 1909.

Øverst i bildet ser vi Verketsområdet og den gule administrasjonsbygningen til Verket. I nordvestre del av bygningen var det postkontor, og vaskeri hvor arbeidernes koner fikk vasket og rullet klær. I forlengelsen av Gulhuset på motsatt side, var Transporten, med mottak av varer til Verket. I kjelleren var det nye badet fra femtitallet. Her gikk verkets folk og familier og dusjet før de fikk innlagt bad selv.

Kraner og private såper i «Badet» under administrasjonbygget. «Gamle badet» ligger like ved.

 

 

 

Sentrumsgata sett ovenfra. Bildet er tatt utenfor Bakkenkafeen. (Bakkenkafeen var opprinnelig det første samvirkelaget i sentrum) Rett til høyre, utenfor bildet, er Marit Husoms Pensjonat. Disse to bygningene ble opprinnelig drevet av Anna Helberg. Bakkenkafeen er revet på 70-tallet, men pensjonatet eksisterer fortsatt. Bygningen til høyre i bildet er det gamle Samvirkelaget. Bortenfor det er Meieriet. Til venstre i bildet er butikkene Tellebon, Brendryen og Guntvedt. En melkebil står på plassen der Folldal Handel etterhvert ble bygd.

Før 1930 så sentrum slik ut. Til venstre er det gamle meieriet i tre. Det brant og ble erstattet med et nytt i mur. Til høyre ser vi to av de gamle forretningsbyggene. Den gang drevet av Jonassen og Petter Dalen.  Senere Tellebon og Brendryen. Disse bygningene sto til innpå 1960-70 tallet.

Bilder langs Riksveg 29 (nå Fylkesveg 29)

Her er Riksveg 29 ved Kvile. I kafeen nærmest i bildet, var det også Rutebilstasjon. Bygningen midt på bildet, er Thomassen manufaktur. Ved rutebilen, er det Shell bensinpumper. Foran rutebilen (bussen) er et privathus. Bortest skimtes «Gamle banken», bygningen som fortsatt står på andre siden av Atndalsveien for Kvile i dag.

På den andre siden av vegen for Thomassen, drev Alf Åsen kiosk, hvor han solgte blant annet pøler, brus, is og øl. (Bolig-huset hans står fortsatt, men er i dårlig forfatning.)

En viktig bygning for arbeiderne.

Folkets hus var gruvearbeidernes hus, og sentrums festlokale. Her var det scene med galleri, bibliotek og restaurant. Dette var et viktig samlingssted for gruvebygda. Da Samfunnshuset ble bygd, ble ikke lenger dette huset tatt vare på, og tomta ble solgt til Oppdal Samvirkelag på slutten av 70-tallet. Huset ble det under dramatiske omstendigheter, og fortvilelse for mange, revet. Et tresnitt til minne om bygget henger i gangen på Samvirkelaget (Prix), som ble bygd på rivingstomta.

En annen viktig bygning langs hovedveien, er «Herredshuset», bygd i  karakteristisk stil i 1938. Her holdt kommuneadministrasjonen til, og det ble laget kino med scene i 2. etasje, med klappstoler og skrågulv. Her er det fortsatt kinosal i drift. I Peisestua var det selskapslokale for tilstelingner og møter for kommuneadministrasjonen. Huset hadde egen pedell som bodde i huset. Pedell-leiligheten ble senere brukt til å drive Barnehage. Huset brukes nå flittig av bygdas ungdom, og her er ungdomsklubb og rockeverksted og mange ulike aktiviteter for de unge.

  

Vidsyn kafé og pensjonat lå noen meter borti gata for Kvile, og hadde estaurant og overnatting. Vidsyn var utestedet i bygda. Her kom folk sammen for å se de første TV-bildene. Bygdefolket kalte stedet også for «Johs», etter innehaver Johannes Stenhaug. Kona Maria trakterte gjestene, og de mange folldalsungdommene, som gjerne holdt til her.

På andre siden av veien, hadde broren til Johannes,  Lars Stenhaug, bensinstasjon og bilverksted og ambulansegarasje. Han var også ambulansesjåfør i bygda. Bensinstasjonen var BP, og siden Norol, før det ble Statoil og til slutt Best. Nå er driften av stasjonen lagt ned, og drivstoff leveres via en kortautomat.  Det var tidligere også en bensinstasjon til i Folldal sentrum, rett ned for Sagveien, ved den nordligste innkjøringen til sentrum. I tillegg var det en bensinstasjon i Grimsbu. Den er BP-museum i dag. Stasjonen på Dalholen er fortsatt i drift.

Mellom Vidsyn og Herredshuset lå Sentralen. Huset hvor alle bygdas samtaler ble ringt til. Mange steder var det flere på samme linje. Inntil 1980-tallet, holdt det å si hvem man skulle ringe til, hvis en ikke visste nummeret. Den gangen var det bare tre siffer i telefonnummerne lokalt.