folldalretro på facebook

Besøk gjerne folldalretro på facebook

På facebooksiden kan du se ting som er til salgs, både retroting og nyheter. Her legger jeg ut når det er åpent. Ellers kan du ta kontakt på telefon hvis du vil komme og ta en titt på ettermiddagstid eller i helger tlf +4793043490. Retroutsalget er Bekkelagsvegen 21 i Folldal.

Velkommen!    Hilsen Marita